Hjælper stressede med at blive på jobbet - eller komme hurtigere tilbage

 

Workshop

 Kom på forkant – forebyg stress
og skab trivsel på arbejdspladsen

Hvordan får man fundet modet til at spørge sin grådlabile eller aggressive kollega om han/hun er stresset?

Og hvad kan I selv gøre for at vende stress til arbejdsglæde og trivsel på netop jeres arbejdsplads?

Når skaden er sket, og lederen eller medarbejderen ER sygemeldt med stress, er beredskabet som oftest helt i orden.

Stress behandles ofte individuelt, men al forskning viser at stress skal løses i fællesskab – det er IKKE et individuelt problem.

 

Men hvorfor ikke tage det i opløbet – for medarbejdernes skyld – og for virksomhedens bedste?

 

Formålet med Workshoppen er at give jer:

– de rette redskaber
– de gode genveje
– inspirationen
– motivationen
– og indsigterne til at forebygge stress og skabe trivsel.

 

Workshoppen er relevant for den arbejdsplads, der ønsker:

– at forebygge stress frem for at helbrede
– langtidsfriske og glade medarbejdereWorkshop hos stresscoach Kirsten-K
– en arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde
– konkrete og praktiske redskaber – lige til at bruge i en travl hverdag
– færre sygedage på grund af stress

 

Workshoppen vil give jer:

– konkrete, lavpraktiske redskaber som giver jer overskud og energi, og som I kan bruge igen og igen
– redskaber til at øge arbejdsglæden
– teknikker så medarbejdere og ledere bliver opmærksomme inden stressen rammer
– bevidsthed om hvad der nærer og hvad der tærer

 

På Workshoppen får I viden om:

– stresssymptomer og hvad I skal holde øje med
– hvad der sker i kroppen under stress
– positiv psykologi i praksis
– fælles sprog omkring stress
– hvordan I passer på jer selv og hinanden
– hvad medarbejderen selv kan gøre
– hvad teamet kan gøre
– hvad lederen kan gøre
– virksomhedens aktuelle stress niveau – (hvis dette ønskes)
– hvad det er særligt vigtigt at være opmærksomme på i forbindelse med forandringer

 

Stresstest til workshop hos stresscoachStress i besparelses og forandrings tider er et grundvilkår

– MEN stress kan forebygges og minimeres – NÅR det i talesættes blandt ledere og medarbejdere.

 

Kirsten-K har udviklet en stresstest, som er et øjenåbnende praktisk værktøj, der beskriver både de første tegn på stress og de alvorlige stresssymptomer.

 

Testen kan give virksomheden et fælles sprog om stress og åbenhed om symptomer på stress, så der også bliver plads til humor og godt humør i hverdagen.

 

Det siger andre:

Martin Bregendahl Bak. Distriktsleder, Toubro Børneby, Norddjurs Kommune

Stresscoach Kirsten-K holder workshop“Vi har igennem en periode arbejdet på at nedbringe et akkumuleret merforbrug i børnebyen, hvilket har betydet et større pres på den enkelte medarbejder. Dertil kommer loven om lærernes arbejdstid, og folkeskolereformen, der i høj grad har vendt op og ned på den tænkning den enkelte lærer har haft om sit erhverv. Alt sammen noget, der har øget stressniveauet for flere medarbejdere.

Vi ville gerne have hjælp fra Kirsten til at kvalificere vores samtaler om stress, udvikle redskaber der skal gøre den enkelte bedre til at genkende stress hos sig selv og andre, samt højne opmærksomheden på hvordan man undgår stress.

Fælles sprog om stress

Vi har i dag et fælles sprog om stress. Vi kan have medarbejdere, der kommer forbi kontoret, og siger: ”Jeg havde 6 røde kort her til morgen”, og så kan vi tage en snak om det. Det er som om, at vi ad denne vej kan tale om det tidligere i forløbet og dermed få iværksat den nødvendige hjælp. Jeg tror også, at den enkelte medarbejder er blevet dygtigere til at mærke efter – og reagerer.

Det allerbedste er utvivlsomt dét, at vi kan tale om det på en anden måde en før. Det er blevet legitimt, og de tabuer, der muligvis har omgærdet emnet tidligere, er forduftet.”

 

Karsten Bo Refsgaard. Distriksleder, distrikt Ørum Djurs, Norddjurs
“Skolens APV viste, at vi manglede et beredskab til forebyggelse af stress – hvorimod der blev taget godt hånd om medarbejderen, når først ”skaden” var sket. Vi besluttede derfor på skolen at skærpe opmærksomheden i de enkelte teams på problematikken, så kollegaerne blev bedre til at se tegn på stress – og gøre ledelsen opmærksom på dette på et tidligere tidspunkt.

Plads til humor og godt humør i arbejdsdagen

workshop hos Kirsten-K giver glade medarbejdereKirsten holdt sit foredrag som indledningen på skoleåret 2014/15 – det første år med skolereform og det første år med nye rammer for arbejdstiden efter lærerlockouten. På Ørum Skole har vi som på alle andre skoler landet over oplevet turbulens – og stressramte medarbejdere i dette ”år 1”. Men italesættelsen af udfordringerne i forandringstiderne – bl.a. ved Kirstens foredrag – har betydet, at det også har været plads til humør og godt humør i arbejdsdagen.

Jeg har fået et mere rationelt og mindre følelsesmæssigt forhold til stress på arbejdspladsen. Stress i forandringstider er et grundvilkår – men det kan til en vis grad forebygges og minimeres – hvis det italesættes. Jeg får flere henvendelser fra medarbejdere, der beder mig holder øje med kollegaer, som de bekymrer sig for.”

 

Sådan foregår det:

3-4 timers workshop som primært foregår på den enkelte arbejdsplads, men kan arrangeres andre steder, hvis dette ønskes.
Der kan være op til 30 deltagere i workshoppen.

 

Underviser på workshoppen er Kirsten Kristensen, MasterClass i Psykologi, NLP Master, og stressvejleder.
Kirsten har 25 års erfaring som leder og det psykiske arbejdsmiljø, hun har en omfattende konkret værktøjskasse til at udvikle organisationer i positiv retning.
Din investering:
Pris for workshoppen er 5999,00 kr. ex. stresskort og moms.

 

Kontakt os for at høre nærmere og lad os skræddersy en løsning, der passer til netop jeres behov og arbejdsrytme.

Ring på 23697260 og aftal et uforpligtende møde.

Workshop hos Stresscoach Kirsten-K

kirsten-k

Få kontakt til mig:

Telefon: 23697260

kontakt@kirsten-k.dk

Kontakt

Gratis 7 dages online kursus "Fjern den værste stress"
Close

Få mit GRATIS 7 dages online kursus "Fjern den værste stress" 7 kærlige - men bestemte skub i retning mod et liv uden stress

  • Hvornår har du sidst haft overskud til at gøre noget ekstra for andre?
  • Eller for dig selv?
  • Hvornår har du sidst været rigtig glad og fri for bekymringer?
  • Hvornår har du sidst fået 8 timers dyb og uforstyrret søvn?